Port of Amsterdam Zeesluis campagne

Client
Port Of Amsterdam
B2B

Services
Campagne/ Strategie / Creatie / Executie

Year
2022

Met de opening van de Zeesluis IJmuiden maken we als Port of Amsterdam niet alleen de haven van Amsterdam bereikbaar voor de grootste en modernste schepen. 

We zetten er ook de sluizen mee open voor allerlei kansen en mogelijkheden voor het hele havengebied, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. En verankeren op die manier zowel economische als duurzame groei voor het hele gebied. Over de volle 21 kilometer van toegangspoort IJmuiden tot aan het centrum van Amsterdam.

We zien deze campagne niet als opzichzelfstaand, maar als ‘part of a bigger plan’. (Strategie Port of Amsterdam 2021-2025). We kapitaliseren de media-aandacht om onze meer jaren strategie bij alle stakeholders over de bühne te krijgen.

De vraag: Ontwikkel een campagne rondom de opening van de grootste zeesluis ter wereld. 

Het concept: We creëerden een tweetrapsraket. In fase 1 zouden we awareness creëren voor de opening van de zeesluis, Daarna zouden we de aandacht kapitaliseren voor het communiceren van verschillende relevante proposities.

We hebben een zeer opvallende (geanimeerde) key visual ontwikkeld. We hebben hiervoor de sluis gebruikt. Niet van bovenaf, niet met een schip erin, niet met mensen erbij, niets wat de aandacht kan afleiden. We maakte een foto van de sluiswand en voegde door middel van CGI (Computer Generated Images) water toe dat in bewegend beeld stijgt en daalt. In die beweging konden we steeds de boodschap veranderen. 

In fase 1 was de call to action eenvoudig, namelijk: “We openen de grootste zeesluis ter wereld”. 

In fase 2 begonnen we met het laden van verschillende proposities in het construct: “We zetten de sluizen open voor…”

Abri’s met wisselende propositie teksten.

Media- & Middelenstrategie: 

Vanwege een relatief beperkt budget hebben we een zeer fijnmazige media en middelen strategie ontwikkelt. 

In fase 1 zijn Abri’s ingekocht rondom het Noordzeekanaal gebied en rondom het sluizencomplex. Tegelijk hebben we Instagram, Facebook en Remarketing (bezoekers landingspage volgen) ingezet in dezelfde regio (Geo targetting). Ook plaatsten we 1/1 advertenties in de lokale kranten en heeft de afdeling pr en woordvoering gezorgd voor de nodige free publicity.

In fase 2, direct na de opening op 27 januari werd alles gewisseld door de uitingen met verschillende proposities. Hierbij werd gelinkt naar verschillende de landingspages die speciaal voor deze campagne waren gemaakt. Hier vond de bezoeker meer achtergrondinformatie en de mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwsbrief. 

Om doelgroep 1 en 2 te bereiken werden LinkedIn en verschillende niche media (print en online) toegevoegd. 

Het onlineteam van Port of Amsterdam hield alle analytics scherp in de gaten om de campagne continu te optimaliseren. Scherp aan de wind opereren noemen we dat in nautische termen.

Some More Cool Projects